Ładowanie menu
i linków Facebook.


Jeśli ten napis nie znika,
kliknij tutaj.
Muzyka       Data urodzenia       Tablica w Paryżu       Menuet       Pajączek       O mnie
Grobowiec Paderewskiego
Sytuacja z marca 2013
Zobacz i przeczytaj na końcu tej strony ►
Następne: klik na zdjęcie lub klawisz „►”     Zamknij: klawisz Esc       Pomoc
Ignacy Jan Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 w Stanach Zjednoczonych. Został pochowany na Cmentarzu Narodowym w Arlington w pobliżu Waszyngtonu ze szczególnymi honorami wojskowymi, jakie oddawano wcześniej tylko amery- kańskim bohaterom narodowym. Jeszcze dzisiaj w oficjalnym serwisie interne- towym tego cmentarza czytamy: „USS Maine Memorial zyskał dodatkowe znaczenie historyczne jako tymczasowe miejsce spoczynku, w latach 1941-92, Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego polskiego patrioty i światowej sławy pianisty.”
Tablica w Arlington przypomina jego ostatnią wolę przewiezienia prochów do kraju”, a ściślej mówiąc do wolnego kraju (kliknij na fot. 1, aby ją powiększyć). Prochy Paderewskiego sprowadzono do Polski w roku 1992, złożono w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie i - wydaje się - grobowiec zupełnie zaniedbano. Już na zdjęciu z roku 2008 (poniżej jego wycinek na fot. 3) opublikowanym w Wikipedii można dostrzec łuszczącą się farbę na ścianach krypty. Zniszczenia postępują w zastra- szającym tempie, jak to można zaobserwować na zdjęciach zrobionych w 2011 roku.
Oto jak wyglądał grobowiec Paderewskiego w 70-tą rocznicę śmierci
(i najprawdopodobniej nadal tak wygląda)
Zdjęcia zostały wykonane 1-go sierpnia 2011
Jak używać naszych galerii zdjęć
Następne: klik na zdjęcie lub klawisz „►”     Zamknij: klawisz Esc       Pomoc

Według napotkanego w katedrze księdza zawilgocenie podziemi jest spowodowane nieoczyszcza- niem studzienek kanalizacyjnych. Ale dlaczego najbardziej ucierpiała krypta Paderewskiego? Dla porównania zamieszczam zdjęcia innych krypt (fot. 7-10) znajdujących się w tych samych podziemiach.

Zdjęcie zrobione w kwietniu 2008
 
 
 
 
Krypta Książęca
Krypta Książęca
Grobowiec Henryka Sienkiewicza
W zakończeniu swego testamentu z 1930 roku Paderewski pisał:
Nie mogę tylko przebaczyć tym pysznym i nikczemnym co myśląc jedynie o korzyściach osobistych i o wywyższeniu własnem, prowadzili i prowadzą Ojczyznę do zguby, a Naród do upodlenia. Sam Bóg im tego nie wybaczy.
Archiwum UJ, t. IV, S-28.
Ile razy wracamy do Paderewskiego, uderza nas,
jak wiele z jego wypowiedzi nadal zachowuje aktualność...
Przeczytaj mój artykuł zamieszczony w numerze 138 (styczeń 2012) Muzyki 21:
Sytuacja z marca 2013

W kwietniu 2012 r. rozpoczęto pierwszy od powojennej odbudowy remont Archikatedry Warszawskiej. Zakończenie prac jest przewidziane - w zależności od źródła - na koniec roku 2012 (czyli już spóźnione) lub na koniec roku 2013. Zainteresowanym proponuję wyniki wyszukiwarki.

Marzec 2013 - remont trwa
Strona poprzednia Spis treści Strona następna      
Menu tematów pokrewnych ►     

Oznakowanie Kamienia Karłowicza - przeczytaj także:
 o naszej petycji (zob. dotychczasowe wpisy)
 oraz o pierwszych wynikach naszej akcji