W tym serwisie:
Data urodzenia
Pamiątkowa tablica w Paryżu
Zaniedbany grobowiec
Jak powstał słynny „Menuet”
Opowiadanie o pajączku
     Menu tematów pokrewnych znajduje się
     na prawym brzegu ekranu pod takim napisem
W przygotowaniu:
● Rekonstrukcja paryskiego debiutu Paderewskiego
● „Mowa o Chopinie”
● Paryskie koncerty Andrzeja Hiolskiego (1991)
● Stowarzyszenie im. Paderewskiego w Paryżu